Урядова «гаряча лінія» - 1545


Національна дитяча «гаряча» лінія Національна гаряча лінія

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Азбука абитуриента

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України 

 

1.​ Хто має право вступати до технікуму?

Вступати можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

2.   Яка максимальна кількість напрямів та навчальних закладів, до яких можна подати документи?

Абітурієнти можуть подавати документи та брати участь у конкурсі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрями підготовки в межах одного навчального закладу за умови подання копій документів.

 

3.  Як визначатиметься пріоритетність заяв?

 Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність  цієї заяви відносно інших поданих ним заяв,які вносяться до ЄДЕБО, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

4.    Які документи мас особисто пред'явити абітурієнт при поданні заяви на вступ?

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для  осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікати  зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та з математики базового рівня з мінімальною кількістю балів 100 (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-о ( за винятом спеціальності “Економіка підприємства»;

 

 

5. Чи можна  вступнику  пред’являти копії документів?

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією технікуму, або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

6.  Які документи вступник  додає до заяви,  поданої  в паперовій формі?

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. сертифікати базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальною кількістю балі 100, виданий у 2016 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим  вибором  оригінали або копії;
 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство ;
 4. чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 5. медичну довідку за формою 086-о (за винятком спеціальності  «Економіка підприємства»);
 6. довідка з міста проживання( за відсутності паспорта);
 7. документи, які дають право на пільги (при існуванні пільг).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

7. Чи мають право вступники подавати заяву в електронному вигляді?

Ні, тільки в паперовій формі.

 

  8. Чи дійсні сертифікати  минулих  років?

Ні не дійсні! Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані  тільки у 2016 році.

 

9. Чи може особа з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) вступати до технікуму за вступними екзаменами?

Особи зазначеної категорії подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Технікумі, та беруть участь у конкурсі на власний вибір: за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у технікумі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, за наявності дозволу медичного закладу (МСЕК).

10. Які  категорії вступників  мають право  на  зарахування  поза конкурсом?

Поза конкурсом зараховуються :

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

 

11. Які категорії вступників мають право першочергового зарахування (при рівній кількості конкурсного бала)?

Право на першочергове зарахування до Технікуму мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21лютого 2002р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
 • вступники, яким це право визначено Правилами прийому до Технікуму.

 

12.  Як формуються та де оприлюднюються списки рекомендованих до зарахування?

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальних комісій та веб-сайті Технікуму. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

За рішенням  Приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на участь у конкурсі за першим пріоритетом.

13. Якщо вступник хоче вступати на основі уже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, чи потрібно проходити зовнішнє тестування?

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань(фахового випробування) за умови вступу на споріднену спеціальність.

14. Як підготуватися до вступу у технікум?

У Технікумі з  березня 2016 року буде вестись набір на заняття підготовчих курсів. Розпочинають роботу підготовчі курси 19 березня 2016 р..

Технікум має ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів,  обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

Згідно з Положенням  про підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України слухачі проходять у Технікумі підсумкову атестацію і отримують сертифікат, у якому вказано предмети, термін навчання, кількість навчальних годин, оцінки підсумкової  атестації, середній бал з 2 предметів, що додається до середнього бала документа про освіту та результатів зовнішнього незалежного оцінювання (або вступних випробувань).

Кількість балів, нарахованих вступникам за результатами навчання, оприлюднюється Приймальною комісією технікуму до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.