Урядова «гаряча лінія» - 1545


Національна дитяча «гаряча» лінія Національна гаряча лінія

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

 

Царюк Ніна Володимирівна, 

голова циклової комісії розповідає про роботу свого підрозділу

Викладання дисциплін загальнотехнічного напряму розпочинається з моменту роботи штейгерської школи. Враховуючи гірничо-техннічну спрямованість підготовки учнів школи, вивчання таких фахових предметів як «Гірниче  мистецтво», «Маркшейдерське мистецтво», «Геодезія» вимагало попередньої технічної підготовки. І якщо подивитьсь у навчальний план школи періоду 1873-1910 років, можна побачити, що учні школи з першого класу вивчали «Малювання», «Практичне креслення» - на протязі 2,3,4 класів, «Геометричне креслення» - весь 2 клас, «Проекційне креслення» - протягом всього третього класу, «Механіка» (прикладна, парова та гірнича) викладалася тричі на тиждень на протязі  четвертого класу.  Той факт, що на викладання, наприклад, «Практичного креслення» відводилося багато часу на тиждень – 5 уроків, тобто кожен день,  можна зробити висновок, що загальнотехнійчній підготовці майбутніх штейгерів приділялось велике значення. Крім теоретичної підготовки з названих предметів відбувалось й проходження практик з напрацюванням навичок з креслярських робіт. Так, учні другого класу займалися на приватних рудниках роботами,  які полягали у копіювання рудничних та топографічних планів. Учні третього класу виконували роботи на руднику з креслення та малювання рудникових пристроїв і механізмів. 


У 1884 році з дозволу пана Міністра Державного Майна в задовольняння клопотання Ради Школи, дозволив призвести зміни та доповнення у науковій програмі школи. Ці зміни стосувалися й предметів загальнотехнічної підготовки. Так, вивчення предмету «Проекційне креслення» стало закінчуватись раніше – у 3 класі, тому як в 4 класі з початку навчального року на заняттях практичного креслення учні починають знімати з натури, а ця робота становиться значно легше, якщо «Проекційне креслення» вже закінчене (цитата з «Историческия и статистическия замѣтки о Лисичанской штейгерской школѣ», 1910г). 


Циклова комісія «Загальнотехнічних дисциплін» стала самостійним методичним підрозділом тільки у 70-х роках 20-го століття. На той час її очолював викладач технічної механіки Вєдєнєєв Віктор Петрович. Він згуртував на цикловій комісії викладачів з високим професійним рівнем, які склали традиції науковості, культ технічної грамотності. Загальнотехнічна підготовка студентів спеціальностей гірничого напряму забезпечувала якісне виконання креслень курсового, дипломного проектування. 
На цикловій комісії викладали яскраві особистості. Серед таких Трубнікова Надія Костянтинівна, викладач особливої тактовності, з талантом вихователя. 
Мангова Світлана Семенівна, викладач з глибокими знаннями графічних дисциплін (нині пенсіонер).  
Бикова Неля Володимирівна, крім викладання «теоретичної механіки», займала посаду методиста ЛГТ на протязі багатьох років. 
Дараган Ельвіра Нестерівна, (очолювала циклову комісію після Вєдєнєєва В.П., нині на пенсії). Підготовлені нею студенти неодноразово перемагали на обласних олімпіадах з креслення. Вона вміло внесла до свого викладання відтінки творчості, які викликали не абиякий інтерес у студентів щодо вивчення «Інженерної графіки», «Матеріалознавства». 
Фесенко  Наталія Дмитрівна, талановитий викладач, з захопленням та самовіддачею відноситься до проведення занять. Нові покоління викладачів циклової комісії підтримують напрацьовані традиції і втілюють їх в своїй роботі.


Мета циклової комісії -  навчити студентів основам технічних знань, здатності науково організувати свою працю, здобувати нові знання, розвивати просторову уяву, працювати з технічною документацією різного рівня, збагачувати свій науковий та гуманістичний світогляд як майбутніх фахівців, формувати у студентів розуміння, що процес навчання супроводжує професійну діяльність протягом усього життя.

Задачами викладачів  циклової комісії є:
 1. Забезпечення високого рівня мотивації здобуття освіти, поліпшення психологічного аспекту у навчанні студентів.
 2. Виявлення творчих здібностей, розвиток інтелекту та залучення студентської молоді до науково-дослідницької  діяльності.
 3. Впровадження інноваційних методів у навчально-виховний процес.
 4. Створення системи методичного забезпечення самостійної роботи студентів для забезпечення  повноцінного засвоєння програмного матеріалу, одержання додаткової наукової інформації, сприяння самоосвіті.


Циклова комісія загально технічних дисциплін забезпечує підготовку студентів до вивчення фахових дисциплін.
За роки свого існування на комісії була створена матеріальна база, яка забезпечує майбутнім спеціалістам можливість отримати теоретичні знання та практичні навички з інженерної графіки, електротехніки, технічної механіки, стандартизації тощо. Викладачами циклової комісії складено навчально-методичне забезпечення загально технічних дисциплін згідно з сучасними вимогами, що дало початок формуванню електронного банку навчально-методичних комплексів дисциплін у технікумі.

На цикловій комісії «Загальнотехнічних дисциплін» викладаються такі дисципліни:
Креслення 
Інженерна графіка 
Матеріалознавство 
Теоретична механіка 
Технічна механіка 
Опір матеріалів
Деталі машин 
Основи гідравліки 
Гідравліка та гідропривід 
Загальна електротехніка 
Електротехніка з основами електроніки 
Основи промислової електроніки  

В своєму розпорядження циклова комісія має:

лабораторії
«Електротехніка та електроніка»;

кабінети
«Технічна механіка та деталі машин» 
«Нарисна геометрія та інженерна графіка».


Студентське життя
Студенти,  які проходять навчання з загальнотехнічних дисциплін, під керівництвом викладачів приймають активну участь в науково-дослідницькій роботі та громадському житті. В технікумі регулярно проводяться  тижні загальнотехнічних дисциплін, під час яких студенти приймають участь в олімпіадах, технічних вікторинах, заходах професійного спрямування, міських та обласних  науково-дослідницьких конференціях.

Методична співпраця
Викладачі циклової комісії загальнотехнічних дисциплін беруть участь  у роботі обласних методичних об’єднань  викладачів електротехніки, механіки, графіки.