Урядова «гаряча лінія» - 1545


Національна дитяча «гаряча» лінія Національна гаряча лінія

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

КОРНЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЛОВИЧ, завідувач геологорозвідувальним відділенням.
ТРУДОВИЙ ШЛЯХ
У 1971 році закінчив Лисичанський гірничий технікум, гірничий технік-розвідник.
В 1979 році закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, інженер-геолог.
1979-1983 – викладач геологічних дисциплін ЛГТ.
З 1983 по теперішній час – завідувач геологорозвідувальним відділенням, викладач геологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.
Стаж педагогічної роботи – 34 роки.
НАГОРОДИ:
Подяки та грамоти ЛГТ;
Грамота Головного Управління освіти Луганської облдержадміністрації;
Почесна Грамота Головного Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації;
Почесна Грамота Міністерства освіти України.

На геологорозвідувальному відділенні ведеться підготовка молодших спеціалістів за трьома спеціальностями:
• 5.05030106 «Буріння свердловин»;
• 5.04010301 «Пошук та розвідка геологічними методами»;
• 5.04010602 «Прикладна екологія»

Організація навчального процесу на відділенні здійснюється за графіком навчального процесу та навчальними планами спеціальностей. Дисципліни, що вивчають студенти названих спеціальностей цілком забезпечено навчально-методичними комплексами, до яких надходять навчальні, робочі програми дисциплін, необхідні відеоматеріали, методичні розробки та вказівки щодо виконання лабораторних і практичних робіт, комп’ютерними  програмами.
На відділенні працюють дві випускаючих циклових комісії, які очолюють досвідні викладачі:
- комісія   геологорозвідувальних дисциплін, голова Бесхмельницина С.М.;
- комісія Екологічних дисциплін, голова Безгубенко К.П.
Викладачами технікуму застосовуються новітні методи навчання та контролю знань студентів: диспути, різноманітні лекції, ділові ігри з метою наближення до виробничих ситуацій, тестування на різноманітних стадіях вивчення дисциплін, виробничі завдання, тематичні конференції, тощо.
Циклові комісії працюють згідно з названими напрямами, удосконалюють матеріали відповідно до нових вимог, намагаються забезпечити всі аспекти навчально-виховної роботи зі студентами необхідними навчально-методичними посібниками, тематикою та методичними вказівками до виконання курсових і дипломних проектів, наскрізними програмами практик та активно впроваджують інноваційні технології навчання.
У навчальному процесі важливе місце в методичному забезпеченні займає розробка методичних вказівок для виконання курсових та дипломних проектів, мета яких полягає в закріпленні поглиблення знань студентів, їх застосуванні при комплексному вирішенні фахового завдання, а також розвитку навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з темою проекту. 
Циклова комісія геологорозвідувальних  дисциплін випускає молодших спеціалістів техніків-геологів, техніків-технологів (буріння) через розробку студентами та захист дипломних проектів. Викладачі комісії відповідально підходять до вибору тематики дипломних проектів, які наближені до тематики реальних виробничих проектів. 
Навчальним планом передбачено проходження студентами практичного навчання, кожна з практик має свою програму, розроблену викладачами циклових комісій. Практики проводяться в навчально-виробничих майстернях технікуму, буровому полігоні. Обов’язковими для спеціальностей Пошук та розвідка геологічними методами і Прикладна екологія є проходження студентами геологічних практик, які проходять на теренах схилів р. Сіверський Донець і являють собою дуже цікавий процес пізнавання. Технологічну та переддипломну практики студенти проходять на підприємствах  різних форм власності.

Практичне навчання  студентів
спеціальності 5.04010301 «Пошук та розвідка геологічними методами»
Навчальна практика
Геолого-геоморфологічна
Користувач персонального  комп’ютера
Геологозйомочна
З геологічної документації 
З комп’ютерної обробки геологічної інформації
Для набуття робітничої професії
Виробнича практика
Технологічна  практика

Практичне навчання  студентів
спеціальності 5.05030106 «Буріння свердловин»
Навчальні  практики 
Слюсарна практика
Ознайомча на бурових підприємствах
Бурове  обладнання
Для отримання робочої  професії
Виробничі  практики
Технологічна
Переддипломна

Практичне навчання  студентів
спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія
Хімічний аналіз
Прилади дослідження стану довкілля 
Методика еколого-геологічних досліджень
Грунтознавство
Обробка екологічної інформації на ПЕОМ

Можливості працевлаштування