Урядова «гаряча лінія» - 1545


Національна дитяча «гаряча» лінія Національна гаряча лінія

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Викладачі циклової комісії екологічних дисциплін

Викладачі циклової комісії екологічних дисциплін (зліва направо) нижній ряд: Сьомкіна Олена Іванівна; Кадацька Лариса Володимирівна,  Василюк Лариса Михайлівна.
верхній ряд: Новікова Юлія Олександрівна, Безгубенко Клавдія Петрівна, Дворнікова Ірина Євгеніївна, Резнік Світлана Андріївна, Зьома Ірина Анатоліївна.

Кадацька Лариса Володимирівна,     

заступник директора ЛГТ з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії. 


У 1982 році закінчила Одеський гідрометеорологічний інститут, інженер-метеоролог. 
Викладає екологічні дисципліни. Досвідчений, вимогливий керівник та викладач. До своїх обов'язків відноситься сумлінно. Заняття проводить на високому науковому та методичному рівні, застосовуючи сучасні інноваційні технології: інтерактивні методи викладання матеріалу, рішення проблемних та пошуково-творчих завдань, що дозволяє студентам бути залученими до творчої роботи при вивченні дисципліни. 


Активно працює з обдарованою молоддю, надає суттєву допомогу у становленні викладачам-початківцям, сприяє їх подальшому професійному зростанню. 


Як керівник і викладач багато працює над написанням методичних матеріалів. Уклала методичні розробки, які розкривають сутність особистості студента з точки зору педагогіки і психології, методичні вказівки до аналізу навчальних занять, рекомендації щодо складання методичних матеріалів для самостійної роботи студентів, розробила ряд положень з організації навчально-виховного процесу у технікумі, рекомендації щодо змісту та структури навчально-методичної документації у технікумі. Ряд методичних розробок в номінації «з досвіду використання інноваційних технологій» представляла на обласних конкурсах . Дані роботи були відзначені на ІІ етапі конкурсу методичних розробок як найкращі (2010, 2011р.р.).    


Навчально-методичний комплекс дисциплін, які викладає Л.В. Кадацька, розроблений в повному обсязі. Бере активну участь у роботі обласного методичного об'єднання заступників директорів з навчальної роботи. На високому методичному рівні організувала роботу педагогічного колективу технікуму при проведенні одного із засідань на базі Лисичанського гірничого технікуму (2010р.). Брала активну участь у роботі обласного методичного об'єднання гірничих дисциплін (2012р.), засіданні Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області (2012р.), які також проходили на базі Лисичанського гірничого технікуму.  


Активно підтримує науково-теоретичну роботу студентів, формує екологічну культуру у студентської молоді, про що свідчать матеріали проведених в області студентських конференцій, публікації викладача в засобах масової інформації, матеріали, підготовлені в ході проведення тижнів екологічних дисциплін (2008-2012р.р.).
Кадацька Л.В. займає активну життєву позицію з питань розвитку особистості студента: сприяє проведенню в технікумі олімпіад з екологічних дисциплін, творчих конкурсів, бере активну участь в проведенні тижнів екологічних дисциплін.


Як керівник спонукає викладачів до творчої, активної роботи, сприяє представленню їх педагогічного досвіду у науково-методичних виданнях. 


НАГОРОДИ
За сумлінну педагогічну працю має грамоти і подяки від адміністрації технікуму (2008-2013р.р.), грамоти Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Луганської області (2009-2012р.р.), нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  (2012р.).  

 

Дворнікова Ірина Євгеніївна,

методист технікуму, викладає дисципліну «Хімія».

Довгий час працювала методистом в Житомирському агротехнічному коледжі. Досвідчений, вимогливий працівник. 


Заняття проводить на високому професійному рівні, використовуючи сучасні форми і методи роботи, творчі завдання. Систематично вивчає нові досягнення в сфері методики викладання та доцільно застосовує їх в роботі, постійно підвищує рівень педагогічної майстерності. Велику увагу приділяє диференційному підходу до викладання дисципліни, індивідуальній роботі зі студентами. У 2009р. брала участь в обласному конкурсі-огляді «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання і виховання». Представлена робота посіла  перше місце в номінації «Використання інноваційних технологій». Бере активну участь в роботі обласного методичного об’єднання викладачів хімії: травень 2009р. – виступила з доповіддю «Застосування інтерактивних технологій при вивченні хімічних дисциплін», жовтень 2009 – з доповіддю «Методичні аспекти щодо проведення інтерактивної гри із застосуванням інноваційних технологій», була членом комісії з оцінювання робіт на ІІ етапі зазначеного обласного конкурсу-огляду. 


В технікумі організувала і провела засідання «круглого столу» за темою «Технологія аналізу заняття» (2009р.), семінару «Портрет сучасного викладача в спілкуванні» (2010р.), виступала з доповіддю щодо організації методичної роботи в технікумі на засіданні обласного методичного об’єднання заступників директорів з навчальної роботи (2010р.). Уклала методичні розробки, які розкривають сутність особистості студента з точки зору педагогіки і психології.


Дворнікова І.Є. всебічно сприяє активній і творчій роботі педагогічного колективу. Надає методичну допомогу викладачам-початківцям.
З актуальними проблемами і питаннями навчально-виховного процесу неодноразово виступала на засіданні педагогічної ради, методичної ради технікуму та циклових комісій. 


З 2009 – член комісії ІІ етапу конкурсу «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання і виховання».

НАГОРОДИ
2010 - член комісії ІІ етапу конкурсу методичних робіт 
Має Почесну грамоту Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації (2012р.)

    
Безгубенко Клавдія Петрівна,

голова циклової комісії екологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук. 


У 1972 році закінчила Омський ордена Леніна сільськогосподарський інститут ім.С.М. Кірова, інженер-гідротехнік.
1988 р. – закінчила аспірантуру, має науковий ступінь кандидат технічних наук. 
1972 – 1975 – працювала Уралгіпрозем на посаді інженера-гідротехніка.
1975-1990 – молодший науковий співробітник Урал НІІВХ.
1990-1993 – працювала на різних підприємствах за фахом.
З 1993 по теперішній час викладач екологічних дисциплін в Лисичанському гірничому технікумі.


В теперішній час викладає дисципліни: «Прилади та методи дослідження стану навколишнього середовища», «Охорона навколишнього середовища», «Моніторинг довкілля», «Вступ до спеціальності», «Загальна екологія», «Основи екології».


Є науковим керівником, готує студентів до виступу на конференціях в університет імені В. Даля м. Луганська, де студенти посіли друге місце, філіал університету імені В.Даля у м. Рубіжне, де студенти посіли перше місце, а теко ж в технікумі Парай і Кошиця, де посіли перше місце.


Основні дослідницькі роботи пов’язані з впливом забруднення довкілля на здоров’я людини.
Основні наробітки зроблені за темами: «Потепління клімату». «Чорнобиль – наш біль» - присвячені до 25 річчя трагедії Чорнобиля, «Посвята в професію», «Вплив автотранспорту на навколишнє середовище» та ін..
 
Нагороди 
Подяки Луганського відділу Міносвіти, 
Почесні грамоти ЛГТ.

Васілюк Лариса Михайлівна,

спеціаліст вищої категорії, старший викладач, завідуюча лабораторією «Хімія та хімічний аналіз».


У 1969 р. закінчила Рубіжанський філіал Харківського ордена Леніна політичний інститут ім.. В.І. Леніна, спеціальність «Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів», кваліфікація – інженер хімік-технолог. Після закінчення вузу працювала в науково-дослідницькому інституті м. Сєвєродонецька – С/Ф ГІАП. 
З 1981 р.- викладач ЛГТ. Викладає дисципліни: «Хімія», «Загальна хімія», «Аналітична хімія», «Фізико-хімічний аналіз».


Матеріал з досвіду роботи декілька разів представлена на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області, займала перше та четверте місце.


Розробила нові методичні комплекси з дисциплін, а також навчальних практик: «Хімічний аналіз» та «Для отримання робітничої професії».
Підготовила матеріал наскрізної програми практик для студентів спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія».
Використовує сучасні комп’ютерні технології навчання, провела багато відкритих занять та позааудиторних  заходів з різних тематик. 
Одні з них: «Хімічні властивості амоніаку»;
«Карбон та його сполуки»;
«Альдегіди»;
«Мандрівка на планету «Знань» - турнір»;
«Багатоликий карбон»;
«Життя та діяльність Д.І. Менделєєва».


Творчо працює з обдарованою молоддю; щорічно проводить внутрішньотехнікумовську олімпіаду з хімії, постійно бере участь в обласних, де студенти досягають  різних показників: займали перші, другі місця та інші.


Веде ефективну роботу зі студентами в пошуково-дослідницькому напряму, наприклад робота: «Людина-легенда» про директора шахти Ф.С. Капуста, має друковані роботи.


Нагороди:
Почесні грамоти Всесоюзного хімічного товариства імені Д.І. Менделєєва.
Почесна грамота управління освіти і науки Луганської облдерадміністрації
Грамоти обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитацій Луганської області

Сьомкина Олена Іванівна,

спеціаліст вищої категорії.


У 1978 році закінчила Воронезький державний педагогічний інститут факультет естгеофаку; кваліфікація вчитель біології та географії. 


Працює в технікумі з 1985 року.
Викладає дисципліни: «Загальна біологія», «Біологія», «Географія», «Основи урбоекології».


Розробила навчально-методичне забезпечення з дисциплін, що викладає, бере активну участь у роботі з обдарованою молоддю у Лисичанському гірничому технікумі. Веде роботу в напрямі екологічного виховання молоді. Організатор виховних заходів «Посвята в професію еколога», випуску плакатів та стінгазет екологічного напряму.


Пошуково-дослідна  робота Олени Іванівни зі студентами приносить значні результати для ЛГТ. Так, вона підготовила студентку Сімакову Юлію до участі у регіональній молодіжній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми промислових регіонів» в місті Рубіжне, інститут хімічних технологій ВНУ імені Володимира Даля, де Юлія отримала І місце. Також, підготована до участі в обласній науково-теоретичній студентській конференції з хімії та біології при Стахановському педагогічному коледжі ЛНУ ім. Т. Шевченка студентка Грузіна Катерина вдало виступила з доповіддю. 

Нагороди
Подяки, грамоти адміністрації ЛГТ.
Грамоти обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитацій Луганської області

Резнік Світлана Андріївна,

спеціаліст першої категорії.


У 1998 році закінчила Луганський педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спеціальність – «хімія і біологія», кваліфікація – вчитель хімії та біології.


Працює в технікумі з 2003 року Викладає дисципліни: «Біологія», «Хімія», «Основи екології».
Розробила навчально-методичні комплекси з дисциплін, що викладає. Брала участь в обласному методичному об’єднанні викладачів хімії і біології з виступом на тему: «Використання дослідницьких технологій на заняттях хімії». 


Підготувала виховні заходи «До Дня Землі», «Чорнобильська катастрофа: факти, хроніки, наслідки»,  конференцію «Ми в атаці на мерзотність», тематичний вечір, присвячений насиллю в родині.


Виступала на педагогічних читаннях за темою: «Вітагенні технології на заняттях хімії та біології», на педагогічній раді за темою «Гуманізація освіти через творчий підхід до студента».


Брала участь на методоб’єднанні класних керівників за темою: «Батьківські збори. Ділова гра.»


В збірнику «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці». Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» були надруковані статті за темами: «Використання дослідницьких технологій у вивченні циклу хімічних дисциплін студентами гірничих спеціальностей», «Екологічне виховання студентів гірничих спеціальностей засобами інтерактивного навчання», «Вітагенні технології на заняттях хімії: голографічний метод в проекції».


Веде ефективну роботу зі студентами в пошуково-дослідницькому напряму. Підготувала студентку до участі в обласній конференції «Хімія Луганщини» в місті Луганську, як результат її студентка Юрасова Оксана зайняла ІІ місто, підготувала студентку Крилову Анастасію до участі в регіональній науково-практичній конференції «Стандартизація і сертифікація продукції: сучасний стан та перспективи розвитку» в м. Алчевську з доповіддю: «Якість питної і річкової води».


Нагороди:
Почесна грамота Луганської обласної ради Директорів ВНУ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області.
Почесні грамоти ЛГТ, подяка.


Зьома Ірина Анатоліївна,

викладач екологічних дисциплін, категорія спеціаліст.


В 2004 році закінчила Лисичанський гірничий технікум за спеціальністю «Прикладна екологія», кваліфікація технік-еколог. В 2009 році закінчила магістратуру Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кваліфікація науковий співробітник (хімічна технологія). У 2012 році закінчила аспірантуру Східноукраїнського національного університету за спеціальністю «Органічна хімія».


Викладає дисципліни: «Гідрологія з основами гідрогеології», «Відходи виробництв», «Економіка природокористування», «Основи екологічного права і експертиза», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів».


Розробила навчально-методичне забезпечення з дисциплін, що викладає. 


Підготувала виховний захід присвячений Дню Соборності. Веде активну та плідну зі студентами-екологами в пошуково-дослідному напрямку. У 2014 році студентки групи ПЕ-11  Савченко І.О та Єрьоменко Є.Я. під керівництвом Зьома І.А. прийняли участь у ІІІ Всеукраїнській молодіжній конференції «Екологічні проблеми промислових регіонів» (Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля) та посіли ІІ та ІІІ місце відповідно.


Має низку наукових робіт в сфері розробки маловідходних екологічно чистих технологій, що опубліковані в вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях та патент України на корисну модель.